dimarts, de gener 18, 2005

"Vanguardisme"


A La Vanguardia (13/01/2005) el senyor Xavier Mas de Xaxàs ens explica que s'ha llegit la Constitució Espanyola. Diu que tot està molt clar:

Cataluña, País Vasco y Galicia disfrutan del rango de nacionalidades históricas. El resto deben contentarse con ser solo regiones.

Com sempre a La Vanguardia, dosis de cavall de vanguardisme, que consisteix a imaginar-se que Espanya és la nostra mare amantíssima. Que Déu li conservi la vista... A la Constitució Espanyola no s'esmenta enlloc Catalunya, ni parla de nacionalitats històriques, només esmenta un sol cop les nacionalitats, però no diu què són, ni qui són, ni que tinguin cap dret especial pel fet de ser-ho.

Sí que parla la Constitució dels drets històrics dels territoris forals. És el fruit de les tres guerres que van fer els foralistes al segle XIX.