dijous, de novembre 10, 2005

No faré d'expert


Pel que fa a França, i com diu l'Iu Forn, sota de les llambordes ja no hi ha la platja sinó milions d'experts. Experts nostrats, vull dir. Tots saben - i molts justifiquen - perquè passa el què passa a França amb els joves que cremen cotxes i fan altres malvestats (m'havia promès fer servir la paraula en aquesta carta). Per cert, només coneixia l'Iu Forn dels seus espais humorístics de la ràdio, i trobo que guanya bastant quan escriu, ara que ho fa cada dia a l'Avui.

Si fa uns mesos els saberuts experts ens deien que el multiculturalisme britànic havia fracassat a integrar els fills d'estrangers (7-J), ara els experts (els mateixos?) ens expliquen que l'anticomunitarisme o uniculturalisme francès és un desastre i que ha fracassat completament a integrar els immigrants i els seus fills. La culpa pot ser tant de l'estatisme francès com del neoliberalisme que suposadament ja ha arribat a França, depèn de qui ens ho expliqui.

D'altres diuen que als Estats Units això no passa, que él mercat absorbeix tota la mà d'obra i els immigrants s'integren de seguida. O no, que els mexicans són el càncer que acabarà amb els Estats Units. Els experts nostrats escriuen el banlieu i la banlieu. Fins i tot jo sé que és la banlieue (gràcies G.). D'altres ho redueixen a jo hi tinc una amiga i m'ha escrit: el problema és el racisme.

Reprimiré els meus impulsos de treure el nas de sota la meva llamborda i fer d'expert, però tenia ganes d'explicar com resoldrien això als Estats Units i quant duraria el sarau. O com es resoldria Mèxic.