dimecres, d’octubre 03, 2007

Un clàssic: kW i kWh, per no parlar dels kW/h

L'altre dia, jugàvem a calcular les emissions de diòxid de sofre d'una central tèrmica de fuel (combustóleo, que diuen aquí). Érem jo i uns vint-i-cinc estudiants de vuitè semestre d'una carrera com d'enginyer electro-mecànic, i no era ben bé un joc, sinó un examen: ells ho havien de calcular. Era un central d'uns 800 MW, i volíem calcular les emissions de diòxid de sofre per unitat d'energia generada: g SO2/kWh. Era un cas real, d'una ciutat força contaminada. Els càlculs diguem-ne estequiomètrics eren faves comptades, i per la part "elèctrica" no podia patir, amb la carrera que cursen els alumnes...

Només tres alumnes van saber resoldre l'exercici. Quin va ser el gran problema? El contingut de sofre del fuel (3.0%)? No. El càlcul del sofre cremat? No. El càlcul de les tones d'SO2 generades a l'any? No. El gran problema va ser calcular els kWh d'energia elèctrica generats per la central en un any. Aquest tema és un clàssic: que si els MW eren per dia, per hora o per any, que si no faltava una dada... El que hauria de sorprendre és que una persona que ha aprovat assignatures com Màquines elèctriques o Sistemes de Potència no ho tingui clar. La veritat, no em va sorprendre gaire.

Sense entrar en detalls de potència instal·lada o generada i altres matisacions: 800 MW són 800.000 kW (això és potència). Generar 800.000 kW durant una hora és generar 800.000 kWh (això és energia). Però l'any té 365*24 = 8.760 h. Per tant, en un any es generen a la central: 800.000 kW*8.760 h = 7,01x109 kWh. No era tan difícil, però hijo mano, el desconcert a l'aula d'examen era general. Encara els vaig donar una empenta o dues, però res, ni flowers.

Traducció automàtica d'aquest text: en es fr