diumenge, d’octubre 22, 2006

Translation disclaimer

.
He afegit provisionalment uns enllaços de traducció automàtica (barra lateral), gràcies a Translendium, que permet aquest tipus d'enllaços directes. Encara avui dia, les traduccions automàtiques poden donar lloc a textos surrealistes i delirants. Sembla que la traducció a l'espanyol és la millor (si més no, es tradueix correctament el títol del blog), seguida de la francesa, i de l'anglesa. Òbviament, l'única versió genuïna és el text original en català

I have provisionally added some automatic translation links (side bar), thanks to Translendium, which allows for this kind of direct links. Still today, automatic translation can result in surreal and delirant texts. It seems the Spanish translation is the best (at least, the blog title is correctly translated), followed by the French one, and the English one. Obviously, the only genuine version is the original Catalan text

He añadido provisionalmente algunos enlaces de traducción automática (barra lateral), gracias a Translendium, que permite este tipo de enlaces directos. Aún hoy en día, la traducción automática puede dar lugar a textos surrealistas y delirantes. Parece que la mejor traducción es la española, seguida de la francesa y la inglesa. Obviamente, la única versión genuina es el texto original en catalán.

J'ai ajouté quelques liens de traduction automatique (barre latérale), grâce à Translendium, qui permet ce type de liens directs. Encore aujourd'hui, les traductions automatiques peuvent donner de textes surréalistes et délirants. Il semble que la traduction espagnole est la meilleure (au moins, on traduit correctement le titre du blogue), suivi de la française et de l'anglaise. Évidemment, la seule version génuine est le texte catalan originel.
.

2 comentaris:

mai9 ha dit...

em fa gràcia que ara que poses la traducció automàtica posis el mateix text traduït :P

Geococcyx ha dit...

Fa gràcia. Tanmateix, a aquesta nota per a usuaris del traductor s'hi pot accedir sense passar pel traductor, i l'he volgut posar multilingüe...