dimarts, d’octubre 19, 2004

Per què depurem les aigües residuals?


Una de les 1240 depuradores de Mèxic
Foto de Geococcyx

Si a una europea mitjanament informada (faig servir el genèric femení, com Marta Pessarrodona) li preguntem perquè cal tractar l’aigua residual, segurament ens contestarà ‘per protegir els rius, els llacs, les aigües costaneres...’. Algú també diria ‘per protegir els ecosistemes aquàtics i les fonts d’abastament d’aigua potable’.


‘Tà bé. Amb aquests prejudicis vaig arribar jo a la República Mexicana, per descobrir que les motivacions poden ser molt diferents. En general, a Mèxic no hi calers per protegir rius o llacs. En bona part del territori, de fet, no hi ha ni rius ni llacs. Les fonts d’abastament d’aigua són pous (no cal dir que també són vulnerables a la contaminació).


A gran part dels municipis, la major part de les aigües residuals municipals no es tracten(*). A les zones àrides o semiàrides de Mèxic, i des de fa decennis, les aigües residuals urbanes es fan servir per regar els camps, sense cap tractament previ. A cada municipi, un grup de pagesos fa ús de les aigües residuals, normalment sense tenir-ne una concessió legal.


Una petita part de les aigües residuals (per exemple, el 25%, depèn del municipi) rep un tractament. En aquest cas, tampoc s’aboca a un riu, riera o llac, sinó que es reutilitza, en rec agrícola, rec de jardins, o ús industrial. Com a lema del Mèxic semiàrid, podríem enunciar el manament següent: no depuraràs una gota d’aigua si no és per reutilitzarla. Corolari: si no la depures, també la reutilitzaràs. Això deixa sense depurar la major part de les aigües residuals. La part positiva és l’alt grau de reutilització de l’aigua residual depurada (un 100%, que ens podria fer enveja als catalans.


Què passa amb els regants quan un municipi decideix que, ara sí, ja farem un tractament de les aigües residuals? Això ho explicarem un altre dia.


(*) No us en foteu. Fins fa pocs anys, el cap i casal de Catalunya ha estat abocant centenars de milers de metres cúbics al dia d’aigües residuals no tractades al mar, a través d’un emissari a la desembocadura del Llobregat.