dilluns, d’octubre 04, 2004

La brossa: escalfant motors (I)


Drapaires en un abocador mexicà
Foto de Geococcyx

A primers dels anys 90, Catalunya va començar amb la recollida selectiva d'escombraries. L'any 1993 la Llei de residus del Parlament de Catalunya va fixar l'any 1995 perquè tots els municipis de més de 5000 habitants tinguessin recollida selectiva de vidre, paper,... i servei de deixalleria. Es va fixar el 1996 perquè fessin la recollida selectiva de matèria orgànica (restes de menjar, etc...).

El procés va ser lentíssim. La recollida selectiva de matèria orgànica no ha arribat al meu barri de Catalunya fins enguany!, amb 8 anys de retard respecte de les previsions de la Llei, perquè no s'havia fet la planta de compostatge corresponent. La recollida de vidre, paper, envasos va anar més ràpida en la implantació de contenidors, però no tant en assolir nivells de separació acceptables.

Mentre el 1995 a Pamplona la recollida selectiva ja era del 28% del total d'escombraries, a les ciutats de Catalunya era aproximadament del 3%!!!. L'any 2003 encara va ser del 23,5%. Això demostra dues coses: que costa complir les lleis quan no es volen fer complir, i que a Pamplona fan alguna cosa més que córrer davant els bous... Pel que fa a les deixalleries, em sembla que el 1995 a Catalunya se n'havien fet només 17!

Bé, aquí a Mèxic, no hi ha cap llei federal que obligui efectivament a la recollida selectiva i el reciclatge. Al meu estat tampoc hi ha cap llei estatal que hi obligui, i em temo que a la majoria és així. A la meva ciutat es pot dir que el 95% de les escombraries es recullen i es porten a abocadors controlats o semicontrolats, cosa que no es pot dir de totes les ciutats. Però no hi ha recollida selectiva al carrer. En canvi, hi ha els pepenadores, que recullen materials reciclables dels abocadors semicontrolats de la ciutat, i els venen als centres d'emmagatzemament especialitzats (n'hi ha més de cent, de centres, a la meva ciutat). No sé quin percentatge es recicla per aquesta via. Em sembla que és força baix, però potser no ho és tant si considerem el poc que li costa a l'ajuntament aquest triatge! Tornant al tema, no cal dir que les condicions de treball dels drapaires no són precisament les millors...

Dels pepenadores en podríem dir triadors, com al Brasil (triadores), carronyaires (scanvengers, en anglès), o pellucadors, segons la tercera acepció del DCVB del verb pellucar:
3. fig. Arreplegar coses d'ací i d'allà, aprofitant les ocasions.

Però el TERMCAT sentencia: els scavengers són drapaires. Acatem-ho, germans i germanes.

continuarà...